Bildande samtal

En filantropisk aktivist?

Episode Summary

I det tredje avsnittet av Förbundsarenans podcast Finansieringsfunderingar möter vi Maria Ahlström-Bondestam. Maria är engagerad i civilsamhället på flera plan. För henne är det viktigt att vi alla använder den röst och möjligheter som vi har för att få förändringar till stånd. Hon ser sig som en filantropisk aktivist även om hon egentligen inte är helt bekväm med ordet filantrop.