Bildande samtal

Dags att prata mångkulturalitet

Episode Summary

Hur är det att integreras på svenska i Finland och hur skapar vi ett inkluderande mångkulturellt Svenskfinland? Magnus Londen diskuterar tillsammans med två gäster som har erfarenhet av integration på svenska, nämligen vårdaren och föreningsaktiva Senada Arnautovic och företagaren Ahmed Hassan. Bildningsalliansens projekt “Dags att prata…” avslutades i juni 2023. För att knyta samman projektet och ta vara på de viktiga diskussionerna som förts i samband med det lanserar Bildningsalliansen tre poddavsnitt med fokus på Svenskfinland, identitet, landsbygd och mångkulturalitet. Välkommen med att ta del av diskussionerna! Podcasten har gjorts med finansiering av Svenska kulturfonden.