Bildande samtal

Bildande samtal med Janne Wass

Episode Summary

Ett samtal om medias makt, vår tids utmaningar och vikten av att aldrig ge upp.

Episode Notes

I detta bildande samtal funderar Janne Wass tillsammans med Johanni Larjanko på världens tillstånd, vad vi kan göra, vilka de egentliga hoten är, om nyliberalismen nått vägs ände och vad som menas med bildning. Och så sparrar vi lite kring om det egentligen lönar sig att göra något alls.