Bildande samtal

Bildande samtal med Anna och Barry

Episode Summary

Ett samtal om handledning av nyanlända inom fria bildningen